Tři studánky

Vítovice

Investor
Lesy České republiky, s.p., LS Bučovice

Zhotovitel
Kavyl spol. s.r.o.

Rozpočet
0,300 mil. Kč, bez DPH

Popis
Projektová dokumentace kamenných studánek řešila rekonstrukci jedné zachovalé studánky a výstavbu dvou zcela nových, v místech přirozeného pramene. Studánky jsou řešeny jako kamenná čela a jímky s drenážními systémy. Výtoky studánek jsou provedeny z vyklínované kamenné rovnaniny. Realizace této zakázky byla provedena z Programu 2020.