LC Švábenská

Švábenice

Investor
Lesy České republiky, s.p., LS Bučovice

Zhotovitel
STRABAG, a.s.

Rozpočet
12,431 mil. Kč, bez DPH

Popis
Projektová dokumentace lesní cesty řešila vegetační úpravy, návrh nových trubních a hospodářských propustků, zřízení nových skládek dřeva a sjezdů, kompletní modernizaci povrchu včetně modernizace přilehlých sjezdů a skládek. Projekt řešil změnu povrchu z PMH na asfalt a změnu kategorie.