NAŠE SLUŽBY

Poskytujeme kompletní projekční služby od návrhů až po realizaci. Navrhujeme komunikace, veřejné prostory, budovy i krajinné prvky.

Lesnické stavby

OD NÁVRHU PO REALIZACI

Opravy lesních cest
Novostavby lesních cest
Odpočinková místa
Obratiště
Sněžné jámy
Připojení na státní silnici
Další

Pozemní stavby

OD NÁVRHU PO REALIZACI

Rekonstrukce

Novostavby
Pasporty
Studie
Nástavby 
Demolice
Zateplování

Další

Vodohospodářské stavby

OD NÁVRHU PO REALIZACI

Přípojky inženýrských sítí
Kanalizační řády
Domovní ČOV
Vodní nádrže
Vodní toky
Vsakovací nádrže
Další

Dopravní stavby

OD NÁVRHU PO REALIZACI

Opravy místních komunikací
Opravy chodníků
Novostavby chodníků
Parkoviště
Polní cesty
Zastávky
Bezbariérové úpravy
Mostní konstrukce
Další

Dřevostavby

OD NÁVRHU PO REALIZACI

Střešní konstrukce
Altány
Pergoly
Lávky
Mosty
Přístřešky pro auta
Další

Ostatní služby

VŠE PRO PŘÍPRAVU STAVBY

Rozpočtové práce
Výkon autorského dozoru
Výkon technického dozoru
Poradenská činnost
Pasportizace staveb
Žádosti o dotace
Administrace dotací
Výběrová řízení
Další