Parkoviště Maleč

Maleč

Investor
Lesy České republiky, s.p., LS Ledeč nad Sázavou

Zhotovitel
STAVOKOMP SERVICE, s.r.o.

Rozpočet
0,643 mil. Kč, bez DPH

Popis
Projektová dokumentace parkoviště byla řešena jako rekonstrukce stávající zpevněné plochy, včetně návrhu nové dešťové kanalizace a komplexního odvodnění zpevněné plochy.