LC Hubertka

Brno - Žebětín

Investor
Lesy České republiky, s.p., LS Náměšť nad Oslavou

Zhotovitel
AQUASYS spol. s.r.o.

Rozpočet
8,234 mil. Kč, bez DPH

Popis
Projektová dokumentace lesní cesty řešila vegetační úpravy, návrh nových trubních a hospodářských propustků, podélných a příčných drénů, zřízení nových skládek dřeva a sjezdů, kompletní modernizaci povrchu včetně modernizace přilehlých sjezdů a skládek. V rámci stavby byl také navržen kamenný průleh ocelové svodnice a dopravní značení.